top of page

Počas 3 intenzívnych stretnutí sa budeme venovať tak dôležitej téme ako je SEBALÁSKA.

Našim spoločným cieľom bude hlbšie porozumenie samej sebe. Zameriame sa na Tvoje myšlienky, emócie a vzorce správania, ktoré ovplyvňujú Tvoj pohľad na seba. Dám Ti nástroje na zlepšenie sebavedomia a dosiahnutie vnútorného pokoja.

Tvoja cesta môže žačať tu a práve teraz.

Trvanie: 3 x 60-90 minút

> Sebaláska - Láska k sebe

227,00 €Price
  • Pred prvým stretnutím robím krátky 30 minútový spoznávací hovor. Pomôže nám ujasniť si, čo potrebuješ riešiť a stanoviť presnejšie smerovanie nášho stretnutia.
    Tiež Ti pošlem krátky dotazník, ktorý Tebe i mne uľahčí ďalší postup.

bottom of page